[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1374/01/03
عنوان فیش : انقلاب, ایران, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, ایران, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب بزرگ ما برای ایران و ایرانی و هرکس که این انقلاب را بشناسد، حرکتی نجاتبخش بود.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1374/01/03
عنوان فیش : انقلاب, ایران, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, ایران, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در گرایش به انقلاب عظیم اسلامی و تجلیل و ستایش از آنچه که در ایران اتفّاق افتاد، در دنیا غوغاست.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1374/01/03
عنوان فیش : انقلاب, حضور در صحنه, حضور سیاسی در صحنه‌ی انقلاب
کلیدواژه(ها) : انقلاب, حضور در صحنه, حضور سیاسی در صحنه‌ی انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حضور در صحنه‌های سیاسی، یکی از «باید»های انقلاب است.