[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1373/10/15
عنوان فیش : انقلاب, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب و نظام جدید یک موجود عظیم و یک کلمه‌ی طیّبه‌ی الهی است.