[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1373/10/10
عنوان فیش : اسلام, جاهلیت, اخلاق اسلامی
کلیدواژه(ها) : اسلام, جاهلیت, اخلاق اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در حقیقت یکی از مرزها و ممیّزه‌های اسلام و جاهلیت، مسأله‌ی اخلاق است.