[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1373/03/14
عنوان فیش : مردم, کارگزاران نظام, ایران, مسئولان نظام, نظام جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژه(ها) : مردم, کارگزاران نظام, ایران, مسئولان نظام, نظام جمهوری اسلامی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من در دنیا هیچ کشوری را سراغ ندارم که در آن علقه‌ی عاطفی و رابطه‌ی قلبی میان ملت و مسؤولین، مانند ایران باشد.

مربوط به :بیانات در مراسم پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1373/03/14
عنوان فیش : کارگزاران نظام, توجه به عامه مردم, مسئولان نظام
کلیدواژه(ها) : کارگزاران نظام, توجه به عامه مردم, مسئولان نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسؤولین کشور مردم را لحظه‌ای فراموش نکنند.