[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هوایی - 1373/03/01
عنوان فیش : جوان, جهاد, عصمت
کلیدواژه(ها) : جوان, جهاد, عصمت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر یک از شما جوانان که پاک زندگی می‌کند، این پاکی را مجاهدت در مقابل سلطه‌ی بیگانگان و دشمنان بداند.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هوایی - 1373/03/01
عنوان فیش : سرنوشت امت اسلامی, صلاح, ملتها
کلیدواژه(ها) : سرنوشت امت اسلامی, صلاح, ملتها
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملتی که می‌خواهد سرنوشت خود را به دست گیرد و خود را نجات دهد، باید به سمت صلاح و پاکی حرکت کند.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هوایی - 1373/03/01
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
برای نیروهای شرآفرین، همه چیز براساس شر مطلوب و پسندیده است. اگر بخواهیم این حرفها را در محیط کار و درس شما و در این دانشگاه- که از افتخارات نیروی هوایی است- تصدیق کنیم، باید بگوییم: هرچه زمان پیش می‏رود و هر دوره که از دوره‏های تحصیلی شما می‏گذرد، اگر شما دانشجویانِ این دانشگاه و سایر مراکز علمیِ‏ نیروهای مسلّح، در راه صلاح و نیکی پیشرفت‏ کنید، در این چالش با نیروهای باطل، یک سنگر به جلو رفته و یک خاکریز دشمن را در هم نوردیده‏اید. این را به یقین بدانید که یکی از ابزارهای قدرت استکباریِ قدرت‏مندانِ زورگویِ امروزِ دنیا، فسادهای شخصی است و هریک نفر انسان که فاسد شود، قدرت استکباری در سطح جهان، یک‏قدم به جلو رفته است. فلسفه‏ی این امر نیز واضح است. زیرا قدرتهای شیطانی، با فساد انسانها، قدرت ادامه زندگی پیدا می‏کنند و بدون فساد آن‏ها، قادر به ادامه‏ی حیات خود نخواهند بود.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هوایی - 1373/03/01
عنوان فیش : حضور ارتش در صحنه انقلاب
کلیدواژه(ها) : حضور ارتش در صحنه انقلاب
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
نیروی هوایی، بحمداللَّه نیروی آزمایش شده و امتحان پس داده‌ای است که در دوران جنگ تحمیلی و پیش از آن و پس از آن، تا امروز، در میدانهای گوناگون حضور بسیار برجسته‌ای را از خود نشان داده است و این باید روز به روز بهتر و کاملتر و درخشانتر و برجسته‌تر شود.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هوایی - 1373/03/01
عنوان فیش : فساد, استکبار
کلیدواژه(ها) : فساد, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از ابزارهای قدرت استكباری قدرتمندان زورگوی امروز دنیا، فسادهای شخصی است و هر یك نفر انسان كه فاسد شود، قدرت استكباری در سطح جهان، یك قدم به جلو رفته است.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هوایی - 1373/03/01
عنوان فیش : فساد, دشمن شناسی, دشمن درونی.دشمن بیرونی
کلیدواژه(ها) : فساد, دشمن شناسی, دشمن درونی.دشمن بیرونی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بزرگترین دشمن كشورها و ملتها، فساد شخصی و اخلاقی و فسادی است كه در سطوح تاثیرگذار بر زندگی مردم آن كشورها حاكم می‌شود.