[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1372/11/29
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, نظام سلطه, استکبار, استکبار جهانی
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, نظام سلطه, استکبار, استکبار جهانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دنیای استكبار، یعنی در درجه‌ی اول امریكا، كه از همه شریرتر و خبیث‌تر است و بعد هم آنهایی كه دنباله‌رو امریكا هستند.