[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1372/08/12
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, انقلاب, لانه جاسوسی, تسخیر لانه جاسوسی
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, انقلاب, لانه جاسوسی, تسخیر لانه جاسوسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قضیه‌ی لانه‌ی جاسوسی، این آخرین رشته‌ی ارتباط ممکن را بین انقلاب و امریکا برید و قطع کرد. این، خدمت بزرگ و ذی‌قیمت را به انقلاب ما کرد.