[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی زمینی ارتش - 1372/07/28
عنوان فیش : دفاع مقدس, نظامی, استفاده از تجربه, تجربه‌های دفاع مقدس
کلیدواژه(ها) : دفاع مقدس, نظامی, استفاده از تجربه, تجربه‌های دفاع مقدس
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از تجربه‌ی جنگ در دوره‌های نظامی، حدّاکثر استفاده بشود. هم به منظور استفاده از جنبه‌ی علمی وقایع جنگ که البته مهم است و هم به منظور زنده نگهداشتنِ آن روزهای پرافتخار.