[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1372/04/23
عنوان فیش : استکبار, ایالات متحده امریکا
کلیدواژه(ها) : استکبار, ایالات متحده امریکا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خوى استكبارى كه امروز رژيم ايالات متحده‌ى امريكا دارد، در بن و بنياد، يك مساله‌ى اخلاقى است و ريشه‌ى اخلاقى دارد.