[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1372/02/28
عنوان فیش : استکبار, بیداری اسلامی
کلیدواژه(ها) : استکبار, بیداری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
استکبار با همه‌ی تدابیر شیطانی‌اش و با وجود بکارگیری زور و ترفند سیاسی و تبلیغات دروغ، نتوانسته و هرگز نخواهد توانست، جریان رو به رشد بیداری اسلامی و نهضت گرایش به اسلام را متوقف سازد.

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1372/02/28
عنوان فیش : استکبار
کلیدواژه(ها) : استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تبلیغات مدرن و دارای پوشش جهانی، بی‌شک کارآمدترین حربه‌ی استکبار است.