[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌‌های نماز عید فطر - 1372/01/04
عنوان فیش : نظام جمهوری اسلامی ایران, استکبار, استکبارستیزی
کلیدواژه(ها) : نظام جمهوری اسلامی ایران, استکبار, استکبارستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هرچه جمهوری اسلامی در نظر مستكبران و جهانخواران و بدها و شیطانها منفور باشد، ما خوشحالتریم.