[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت حلول سال 1372 هجری شمسی‌ - 1372/01/01
عنوان فیش : پیشرفت, برکت الهی, انقلاب
کلیدواژه(ها) : پیشرفت, برکت الهی, انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
پیشرفتهای ما، به برکت اصول انقلاب است.