[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان چهارمحال و بختیاری - 1371/07/15
عنوان فیش :حرکت به سمت رفع محرومیت وجه تمایز اسلام با فرهنگ‌ها و مکاتب گوناگون
کلیدواژه(ها) : اسلام, استکبار, فقر
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
اما مطلب اصلی مورد نظر من این است که، طبق آیه‌ی قرآن‌که فرمود: «و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین»(1)، انسان می‌فهمد جهت حرکت کلی ادیان الهی، به‌سمت رفع استضعاف و محرومیت است. این است که اسلام و پرچم دین را، از پرچمهای فرهنگها و تمدنها و ایدئولوژیها و مکاتب گوناگون، به کلی متمایز می‌کند: سعی برای طبقه‌ی محروم. امروز در دنیای سرمایه‌داری و کشورهایی که زیر سلطه‌ی استکبار جهانی است، حرکت به‌سمت رشد پولداران و سرمایه‌داران است؛ و آنچه به فکر آن نیستند، طبقات محروم است. اگر یک‌وقت کمکی هم به محرومین بشود، برای این است که بتوانند از آنها به نفع پولداران و سرمایه‌داران استفاده کنند. مبنای اقتصاد امروز دنیای سرمایه‌داری و استکبار، بر این است. در طول زمان هم، همیشه سلاطین و قدرتمندان و مستکبران، بر همین روال حرکت کرده‌اند. اما اسلام این را نمی‌گوید. اسلام می‌خواهد محرومیت از روی زمین و بخصوص در جوامع اسلامی، برداشته شود. آن‌جا که دین خدا حاکم است، باید محرومیت نباشد. انسانها باید از مواهب الهی برخوردار شوند، تا بتوانند در یک محیط مناسب و مساعد، خود را به کمال برسانند. عدل در جامعه باید مستقر شود. این، شعار اسلام است و شعاری است که دنبال آن، عمل است و شعاری است که برای توده‌های مظلوم و محروم عالم، دارای جاذبه است. نه مثل آن سوسیالیستها و کسانی که دم از طرفداری از محرومین می‌زدند؛ اما هفتاد سال کشورها و ملتها و جوامع را معطل کردند و روزبه‌روز آنها را عقبتر راندند. نه مثل آنهایی که خواستند ایمان دینی را از مردم بگیرند. انسانی که ایمان دینی ندارد، امید روشن ندارد. انسانی که ایمان دینی ندارد قدرت برخورد با مشکلات را، به صورت اساسی ندارد. در نیمه‌ی راه می‌ماند و از نیمه‌ی راه برمی‌گردد. لذا شما دیدید آن کشورهایی که هیأتهای حاکمه‌ی آنها، بی‌دینی و الحاد و بی‌خدایی و تفکرات مارکسیستی را بر مردم خودشان تحمیل کردند، در نیمه‌ی راه ماندند و از پا درآمدند و غرب غارتگر و استعمارگر بر آنها فائق و پیروز شد. اما اسلام این‌گونه نیست. حرکت اسلامی یک حرکت دائمی است. مبارزه‌ی اسلام برای زندگی نیکو و زیبا و عادلانه‌ی انسان، یک حرکت همیشگی است. برای همین است که با اسلام دشمنند، و برای همین است که هر روز که می‌گذرد، توطئه‌ای علیه‌اسلام و مسلمین، از چنته‌ی استکبار بیرون می‌آید.
1 ) سوره مبارکه القصص آیه 5
وَنُريدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ استُضعِفوا فِي الأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعَلَهُمُ الوارِثينَ
ترجمه :
ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم!


مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان چهارمحال و بختیاری - 1371/07/15
عنوان فیش : استکبار, اسلام
کلیدواژه(ها) : استکبار, اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اسلام در مقابل طمع‌ورزیهای استکبار، یک مانع بزرگ به حساب می‌آید. هرجا اسلام حضور دارد، اجازه نمی‌دهد قدرتهای استکباری، آن‌جا غارتگری کنند و به میل خود هرکاری می‌خواهند انجام دهند.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان چهارمحال و بختیاری - 1371/07/15
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, ایالات متحده امریکا, استکبار, دشمن‌شناسی, دشمنان اسلام
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, ایالات متحده امریکا, استکبار, دشمن‌شناسی, دشمنان اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز امریكا و قدرت شیطان‌صفت استكبار، با كمال شدت و خشم، علیه اسلام مبارزه می‌كند.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان چهارمحال و بختیاری - 1371/07/15
عنوان فیش : اسلام, استکبار, ایستادگی مقابل استکبار
کلیدواژه(ها) : اسلام, استکبار, ایستادگی مقابل استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هرجا اسلام حضور دارد، اجازه نمى‌دهد قدرتهاى استكبارى، آن‌جا غارتگرى كنند و به ميل خود هركارى مى‌خواهند انجام دهند.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان چهارمحال و بختیاری - 1371/07/15
عنوان فیش : اسلام, استکبار, ایستادگی مقابل استکبار
کلیدواژه(ها) : اسلام, استکبار, ایستادگی مقابل استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اسلام در مقابل طمع‌ورزيهاى استكبار، يك مانع بزرگ به حساب مى‌آيد.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم استان چهارمحال و بختیاری - 1371/07/15
عنوان فیش : مردم, استکبار, دشمنی با جمهوری اسلامی, دشمنی با جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : مردم, استکبار, دشمنی با جمهوری اسلامی, دشمنی با جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دلهاى مستكبرين نسبت به اين ملت و اين كشور و اين دولت، پر از كينهاست.