[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی - 1371/05/21
عنوان فیش : امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), جوان, استفاده از جوانان
کلیدواژه(ها) : امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), جوان, استفاده از جوانان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امام فرمود: «امروز اسلام محتاج کمک شما جوانهاست.»