[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1371/03/20
عنوان فیش : اخلاص, نصیحت به مسئولان, مسئولان نظام
کلیدواژه(ها) : اخلاص, نصیحت به مسئولان, مسئولان نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بايد مخلصانه و صميمانه كار كرد. و همين است كه موثر مى‌افتد و مردم مى‌پسندند و به آن دل مى‌دهند.