[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در یادمان شهدای شرق کارون - 1393/01/06
عنوان فیش : اقتدار ملی, جهاد, روحیه کار و تلاش
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی, جهاد, روحیه کار و تلاش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه که ملتها را، هم در تاریخ و هم در دوران خودشان، در میان ملتهای عالم سربلند میکند، مجاهدت است، تلاش است.