[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای گروه ادب و هنر صدای جمهوری اسلامی ایران‌ - 1370/12/05
عنوان فیش : موسیقی
کلیدواژه(ها) : موسیقی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
موسیقی یکی از حقایق عالم است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای گروه ادب و هنر صدای جمهوری اسلامی ایران‌ - 1370/12/05
عنوان فیش : موسیقی, هنر, صدا و سیما, رادیو
کلیدواژه(ها) : موسیقی, هنر, صدا و سیما, رادیو
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن آهنگی که مردم را به یاد معنویت و حقیقت و خدا می‌اندازد، آن را پخش کنید؛ یا با شعری همراهش کنید که آن شعر این خصوصیت را داشته باشد.