[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1370/12/01
عنوان فیش : حوزه‌‏های علمیه, پیشرفت, روحانی‌ها
کلیدواژه(ها) : حوزه‌‏های علمیه, پیشرفت, روحانی‌ها
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از ارزشهای در حوزه ، پیشرفت دادن به دانش است.