[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم - 1370/11/30
عنوان فیش : استکبار, ابرقدرت
کلیدواژه(ها) : استکبار, ابرقدرت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ابرقدرتها با ترساندن است که ملتها و دولتها را از میدان خارج می‌کنند؛ نهیب می‌زنند، دست و پای ملتها و دولتها می‌لرزد و کنار می‌روند.