[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا - 1370/11/17
عنوان فیش : استکبار
کلیدواژه(ها) : استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در ظلمات سلطه‌ى استكبار و ظلم بر جهان امروز، اسلام و قرآن يگانه ملجايى است كه مى‌تواند ملتها را نجات دهد.