[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : استکبار
کلیدواژه(ها) : استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بايد اجازه نداد كه فشارهاى توام با وعده از سوى استكبار، اراده‌ها را ضعيف كند.