[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : بیداری اسلامی
کلیدواژه(ها) : بیداری اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این انقلاب، حجت را بر همه‌ی مسلمانان جهان تمام کرد. این انقلاب و شجره‌ی طیبه‌ی جمهوری اسلامی در این سرزمین، نشان داد که اقتدار و هیمنه و خشونت خداوندان زر و زور نمی‌تواند بر اراده‌ی قاهر ملتهای برخوردار از آگاهی و صبر و خلوص و فداکاری غلبه کند و در مبارزه‌ی ناگزیر میان حرکت اسلامی و دشمنان ثروتمند و مسلح اسلام، پیروزی با اسلام است. البته با رعایت آن شروط، از هیچ‌کس این عذر پذیرفته نیست که از ترس خشونت و قدرت دشمن، از دفاع از اسلام و تلاش برای حاکمیت اسلام دست بکشد.

بحمداللَّه ملتها بیدار شده و در راه اسلام قدم گذاشته‌اند؛ نمونه‌ی زنده، ملتهای شمال آفریقا، مخصوصاً سودان و الجزایرند. مقاومت این ملتها و پذیرفتن ابتلائاتی که خداوند در قرآن فرموده است، سرنوشت قطعی آنان را پیروزی خواهد ساخت؛ «و لنبلونّکم بشی‌ء من الخوف و الجوع ونقص من الأموال و الأنفس و الثّمرات و بشّر الصّابرین».

مسلمانان باید آگاه باشند و بمانند؛ فریب دشمن و تبلیغات ترفندآمیز او را نخورند. وحدت و همدلی ما، نخستین آماج آنهاست. باید اجازه نداد که بهانه‌های فرقه‌یی و مذهبی و طایفه‌یی، بهانه‌های اختلاف شود. باید اجازه نداد که فشارهای توأم با وعده از سوی استکبار، اراده‌ها را ضعیف کند. باید اجازه نداد که بی‌خبران از اسلام و دشمنان خصلتی آن، درباره‌ی حلال و حرام خدا و تفسیر آیات خدا، به لاطائلات بپردازند و اسلام را به میل خود و در خلاف جهت پیام و رسالت اسلام و قرآن، تحریف و معنی کنند. اگر این کارها بشود - که البته نیز خواهد شد - اسلام پرچم نجات بشر را در بخش عظیمی از جهان خواهد گسترانید. به امید آن روز و با تکیه و اعتماد به وعده‌ی الهی، شما را به خدا می‌سپارم.

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : اعتماد به خدا
کلیدواژه(ها) : اعتماد به خدا
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مسلمانان باید آگاه باشند و بمانند؛ فریب دشمن و تبلیغات ترفندآمیز او را نخورند. وحدت و همدلی ما، نخستین آماج آنهاست. باید اجازه نداد که بهانه‌های فرقه‌یی و مذهبی و طایفه‌یی، بهانه‌های اختلاف شود. باید اجازه نداد که فشارهای توأم با وعده از سوی استکبار، اراده‌ها را ضعیف کند. باید اجازه نداد که بی‌خبران از اسلام و دشمنان خصلتی آن، درباره‌ی حلال و حرام خدا و تفسیر آیات خدا، به لاطائلات بپردازند و اسلام را به میل خود و در خلاف جهت پیام و رسالت اسلام و قرآن، تحریف و معنی کنند. اگر این کارها بشود - که البته نیز خواهد شد - اسلام پرچم نجات بشر را در بخش عظیمی از جهان خواهد گسترانید. به امید آن روز و با تکیه و اعتماد به وعده‌ی الهی، شما را به خدا می‌سپارم.

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : شجره‌ طیبه‌ انقلاب‌ اسلامی
کلیدواژه(ها) : شجره‌ طیبه‌ انقلاب‌ اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این انقلاب، حجت را بر همه‌ی مسلمانان جهان تمام کرد. این انقلاب و شجره‌ی طیبه‌ی جمهوری اسلامی در این سرزمین، نشان داد که اقتدار و هیمنه و خشونت خداوندان زر و زور نمی‌تواند بر اراده‌ی قاهر ملتهای برخوردار از آگاهی و صبر و خلوص و فداکاری غلبه کند و در مبارزه‌ی ناگزیر میان حرکت اسلامی و دشمنان ثروتمند و مسلح اسلام، پیروزی با اسلام است. البته با رعایت آن شروط، از هیچ‌کس این عذر پذیرفته نیست که از ترس خشونت و قدرت دشمن، از دفاع از اسلام و تلاش برای حاکمیت اسلام دست بکشد.

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش :بشارت قرآن به صابران در راه اسلام
کلیدواژه(ها) : اسلام, پیروزی اسلام
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
این انقلاب و شجره‌ی طیبه‌ی جمهوری اسلامی در این سرزمین، نشان داد که اقتدار و هیمنه و خشونت خداوندان زر و زور نمی‌تواند بر اراده‌ی قاهر ملتهای برخوردار از آگاهی و صبر و خلوص و فداکاری غلبه کند و در مبارزه‌ی ناگزیر میان حرکت اسلامی و دشمنان ثروتمند و مسلح اسلام، پیروزی با اسلام است. البته با رعایت آن شروط، از هیچ‌کس این عذر پذیرفته نیست که از ترس خشونت و قدرت دشمن، از دفاع از اسلام و تلاش برای حاکمیت اسلام دست بکشد. بحمداللَّه ملتها بیدار شده و در راه اسلام قدم گذاشته‌اند؛ نمونه‌ی زنده، ملتهای شمال آفریقا، مخصوصاً سودان و الجزایرند. مقاومت این ملتها و پذیرفتن ابتلائاتی که خداوند در قرآن فرموده است، سرنوشت قطعی آنان را پیروزی خواهد ساخت؛ «و لنبلونّکم بشی‌ء من الخوف و الجوع ونقص من الأموال و الأنفس و الثّمرات و بشّر الصّابرین».(1)
1 ) سوره مبارکه البقرة آیه 155
وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٍ مِنَ الخَوفِ وَالجوعِ وَنَقصٍ مِنَ الأَموالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَراتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّابِرينَ
ترجمه :
قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه‌ها، آزمایش می‌کنیم؛ و بشارت ده به استقامت‌کنندگان!


مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : وعده‌های الهی
کلیدواژه(ها) : وعده‌های الهی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مسلمانان باید آگاه باشند و بمانند؛ فریب دشمن و تبلیغات ترفندآمیز او را نخورند. وحدت و همدلی ما، نخستین آماج آن‏هاست. باید اجازه نداد که بهانه‏های فرقه‏یی و مذهبی و طایفه‏یی، بهانه‏های اختلاف شود. باید اجازه نداد که فشارهای توأم با وعده از سوی استکبار، اراده‏ها را ضعیف کند. باید اجازه نداد که بی‏خبران از اسلام و دشمنان خصلتی آن، در باره‏ی حلال و حرام خدا و تفسیر آیات خدا، به لاطائلات بپردازند و اسلام را به میل خود و در خلاف جهت پیام و رسالت اسلام و قرآن، تحریف و معنی کنند. اگر این کارها بشود که البته نیز خواهد شد اسلام پرچم نجات بشر را در بخش عظیمی از جهان خواهد گسترانید. به امید آن روز و با تکیه و اعتماد به وعده‏ی الهی، شما را به خدا می‏سپارم.

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : سرنوشت امت اسلامی
کلیدواژه(ها) : سرنوشت امت اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
بحمد اللّه ملتها بیدار شده و در راه اسلام قدم گذاشته‏اند؛ نمونه‏ی زنده، ملتهای شمال آفریقا، مخصوصاً سودان و الجزایرند. مقاومت این ملتها و پذیرفتن ابتلائاتی که خداوند در قرآن فرموده است، سرنوشت قطعی آنان را پیروزی خواهد ساخت؛ «و لنبلونّکم بشی‏ء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثّمرات و بشّر الصّابرین».

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : شجره‌ طیبه‌ انقلاب‌ اسلامی
کلیدواژه(ها) : شجره‌ طیبه‌ انقلاب‌ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این انقلاب و شجره‌ی طیبه‌ی جمهوری اسلامی در این سرزمین، نشان داد كه اقتدار و هیمنه و خشونت خداوندان زر و زور نمی‌تواند بر اراده‌ی قاهر ملتهای برخوردار از آگاهی و صبر و خلوص و فداكاری غلبه كند.

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : انقلاب
کلیدواژه(ها) : انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اين انقلاب، حجت را بر همه‌ى مسلمانان جهان تمام كرد.

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : استکبار
کلیدواژه(ها) : استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بايد اجازه نداد كه فشارهاى توام با وعده از سوى استكبار، اراده‌ها را ضعيف كند.

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : اسلام
کلیدواژه(ها) : اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اسلام پرچم نجات بشر را در بخش عظيمى از جهان خواهد گسترانيد.

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : انقلاب
کلیدواژه(ها) : انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اين انقلاب، حجت را بر همه‌ى مسلمانان جهان تمام كرد.

مربوط به :پیام به کنفرانس اندیشه‌‌ی اسلامی(1) - 1370/11/15
عنوان فیش : زر زور تزویر
کلیدواژه(ها) : زر زور تزویر
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این انقلاب، حجت را بر همه‌ی مسلمانان جهان تمام کرد. این انقلاب و شجره‌ی طیبه‌ی جمهوری اسلامی در این سرزمین، نشان داد که اقتدار و هیمنه و خشونت خداوندان زر و زور نمی‌تواند بر اراده‌ی قاهر ملتهای برخوردار از آگاهی و صبر و خلوص و فداکاری غلبه کند و در مبارزه‌ی ناگزیر میان حرکت اسلامی و دشمنان ثروتمند و مسلح اسلام، پیروزی با اسلام است. البته با رعایت آن شروط، از هیچ‌کس این عذر پذیرفته نیست که از ترس خشونت و قدرت دشمن، از دفاع از اسلام و تلاش برای حاکمیت اسلام دست بکشد.