[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش‌ - 1370/10/25
عنوان فیش : وزارت آموزش و پرورش‏, عقاید اسلامی, مدرسه, تربیت اسلامی
کلیدواژه(ها) : وزارت آموزش و پرورش‏, عقاید اسلامی, مدرسه, تربیت اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن چیزی که امروز بیش از همه باید در آموزش و پرورشِ ما به آن توجه بشود، اعتقاد اسلامی و عمل اسلامی است که در دانش‌آموزان باید احیاء گردد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش‌ - 1370/10/25
عنوان فیش : وزارت آموزش و پرورش‏, تربیت اسلامی, اخلاق اسلامی, مدرسه, آموزش و پرورش
کلیدواژه(ها) : وزارت آموزش و پرورش‏, تربیت اسلامی, اخلاق اسلامی, مدرسه, آموزش و پرورش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در مدارس، همت باید بر این باشد که بچه‌های ما از لحاظ دینی، انسانهای مسلمان بار بیایند؛ این، علاج و اساس کار ماست.