[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد پیگیری قطعنامه‌ی ۵۹۸ - 1370/09/30
عنوان فیش : مردم, قانون, قانون‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : مردم, قانون, قانون‌‌گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم ما، مردم مذهبی و متدینی هستند. مهمترین عامل حفظ این عقیده و این پیوند خوب، همین حرکتی است که بحمداللَّه شماها دارید؛ حرکت دینی و احترام به دین و پایبندی به مقررات اسلامی.