[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1370/08/15
عنوان فیش : جوان, استکبار, تهاجم فرهنگی, نقشه دشمن, نقشه دشمن
کلیدواژه(ها) : جوان, استکبار, تهاجم فرهنگی, نقشه دشمن, نقشه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از کارهای اساسی استکبار این است که نسل جوان را در کشورهای اسلامی از صحنه بیرون کند.