[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش - 1370/08/08
عنوان فیش : مسلمان, هویت اسلامی, بازیابی حقیقی هویت اسلامی- ایرانی, هویت ایرانی
کلیدواژه(ها) : مسلمان, هویت اسلامی, بازیابی حقیقی هویت اسلامی- ایرانی, هویت ایرانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما مسلمان و ایرانی هستیم. مسلمانی ما نه تنها با ایرانی بودن ما در تضاد نیست، بلكه مكمل یكدیگر و منطبق بر هم است.

مربوط به :بیانات در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش - 1370/08/08
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ارتش در كشور ما در دل مردم جا دارد؛ برخلاف ارتشهایی كه از مردم جدا هستند و در مقابل مردم قرار دارند و مردم از آنها بیگانه‌اند و فخر آنها به همین زیب و زیور ظاهری و نه هیچ چیز دیگری است.

مربوط به :بیانات در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش - 1370/08/08
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی, نیروهای مسلح, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, نیروهای مسلح
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی, نیروهای مسلح, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, نیروهای مسلح
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز از یك سو ارتش جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مانند دو نهال برومند، در حال باروری و رشد هستند، تا چشم دشمن كه نمی‌خواهد و نمی‌تواند ببیند، كور بشود.

مربوط به :بیانات در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش - 1370/08/08
عنوان فیش : بسیج مستضعفین
کلیدواژه(ها) : بسیج مستضعفین
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
درست است که حصن حصین دفاع از ملت هم همین نیروهای مسلح ما هستند، و درست است که معنای صحیح وطن‌دوستی و میهن‌دوستی، همان چیزی است که یک ارتش درستکار و صادق‌القول انجام میدهد - یعنی دفاع از میهن با جان، نه فقط در مقام ادعا و با نام - اما هیچکدام از اینها موجب نمیشود و موجب نشده است که تاکنون ارتش ما به هدفهای والای انسانی و الهی نیندیشد.
 شما در گزارش عملکرد دانشگاه افسری هم از فلسطین اشغال‌شده سخن میگویید. در دل یکایک شما جوانان مؤمن و پاکیزه، بغض دشمنان اسلام و عشق به ارزشهای اسلامی و میهن بزرگ اسلامی و برادران اسلامی و آرزوهای اسلامی موج میزند. ما مسلمانیم و ایرانی. مسلمانی ما نه تنها با ایرانی بودن ما در تضاد نیست، بلکه مکمل یکدیگر و منطبق بر هم است. امروز قبةالاسلام و پایگاه افکار بلند الهی و ارزشهای اسلامی، همین میهن خونین و قهرمانی است که سالهای متمادی جوانان نیروهای مسلح و یکایک آحاد این مردم در سلک بسیج پُرافتخار مردمی، از آن دفاع کردند. این دو خصوصیت مخصوص شماست.