[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش - 1370/05/09
عنوان فیش : رژیم صهیونیستی, وزارت امور خارجه‏, موضع نظام جمهوری اسلامی, موضع نظام جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : رژیم صهیونیستی, وزارت امور خارجه‏, موضع نظام جمهوری اسلامی, موضع نظام جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
موضع ما در مقابل اسرائیل، همان موضع همیشگی است. اسرائیل در منطقه، یک غده‌ی بدخیم سرطانی است که باید قطع شود و ریشه‌کن گردد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش - 1370/05/09
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی, نیروهای مسلح, حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی, نیروهای مسلح, حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حضور ملت پشت سر دولت، ارتش و پشت سر دستها و بازوهای کارآمد، این خاصیت بزرگ را دارد که ارتش و نیروی مسلح احساس قدرت می‌کند؛ احساس غربت نمی‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش - 1370/05/09
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
چرا امروز رژیم غاصب صهیونیستی، به پشتیبانی امریکا و پول صهیونیستهای عالم، می‌تواند به ملتهای عربی این‌طور واضح زور بگوید؟ چرا بعد از گذشت دهها سال که مسلمانان و توده‌های عرب، مذاکره‌ی با اسرائیل را - که یک رژیم جعلی و بی‌ریشه و تحمیلی و غاصب در منطقه است - تحریم می‌کردند و آن را زشت می‌شمردند، امروز متأسفانه فکر مذاکره در میان عناصر سیاسی و بسیاری از دولتهای عرب، تلقی به قبول می‌شود؟ چون مردم حضور ندارند، چون دست مردم با دستهای فعال آن کشورها همراه نیست، چون رژیمها به راهی می‌روند و ملتها به راهی دیگر؛ نتیجه ضعف است. والّا اگر رژیمهای عربی که امروز مذاکره‌ی با اسرائیل را قبول می‌کنند، به ملتهای خود متکی بودند، چرا احساس کنند که ناچار و مجبورند با دشمن خانگی و غاصب سرزمین خود بنشینند و درمورد سرزمین مغصوب حرف بزنند؟ اگر ملتها را در صحنه راه می‌دادند، اگر به عواطف و فکر و اراده و نیروی ملتها احترام می‌گذاشتند، ملتها نمی‌گذاشتند کشورها و رژیمهای عربی این‌طور دچار ضعف بشوند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش - 1370/05/09
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ارتش جمهوری اسلامی ایران، آنچه را كه امروز دارد، باید قدر بداند؛ و به نظر من از همه چیز برتر در این عرصه، جایگاه و پایگاه مردمی ارتش است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش - 1370/05/09
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ارتش باید توان معنوی و مادی خود را روزبه‌روز افزایش بدهد. مهمتر از توان مادی، معنویت است؛ یعنی روحیه و ایمان و عشق به مسوولیت و تلاش جان‌فشانانه و فداكارانه در این راه.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش - 1370/05/09
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ارتش جمهورى اسلامى ايران، آنچه را كه امروز دارد، بايد قدر بداند؛ و به نظر من از همه چيز برتر در اين عرصه، جايگاه و پايگاه مردمى ارتش است.