[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه - 1370/04/18
عنوان فیش : استکبار, وزارت امور خارجه‏, استکبارستیزی, روابط بین المللی
کلیدواژه(ها) : استکبار, وزارت امور خارجه‏, استکبارستیزی, روابط بین المللی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما هر قدرتی که می‌خواهد ابرقدرتی و تکبر و استکبار و فخرفروشی را در روابط خود با ملتهای دیگر وارد بکند، رد می‌کنیم.