[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور - 1370/02/03
عنوان فیش : انقلاب, کار فرهنگی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, کار فرهنگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در باب کار فرهنگی و اهمیت آن، هرچه گفته بشود، تکرار گفته‌شده‌هاست و یک نکته بیش نیست و آن، پیام انقلاب و اصل ایصال آن است، که از اصول مسلّم اسلامی می‌باشد.