[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای دبیرخانه‌ی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) - 1369/07/29
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
هدف، تجمع شیعه، ایجاد رابطه بین خانواده‏ی شیعی، راقی کردن فکر این‏ها، رونق دادن به حوزه‏های علمیه‏ی این‏ها، حل کردن مشکلات این‏ها با بقیه‏ی گروههای مسلمان در افق جهان اسلام که همان وحدت و تقریب هم به اینجا ربط پیدا می‏کند و استفاده از امکانات این‏هاست. بعضی تاجر بزرگ، بعضی سیاستمدار بزرگ، بعضی آدم مؤلف خوب و عالم بزرگ و از این قبیل هستند. از این‏ها و امکاناتشان استفاده بشود.ما این اهداف را مشخص کنیم و بنویسیم. بعد با کار عمیق و علمی و نوشتن کتاب، خودمان را به معنای واقعی کلمه به این اهداف نزدیک کنیم. اگر فرض کنیم حادثه‏یی پیش آمد که پنج سال دیگر، این کنفرانس از بین رفت ممکن است دیگر مثلًا فرض کنیم پنج سال دیگر، مسئولان کشور به این نتیجه برسند که دیگر نمی‏خواهیم این کنفرانس باشد و تعطیلش کردیم، در ظرف این پنج سال، ذخیره‏ی قابل توجهی را به یادگار بگذارد. بعضی از تشکیلاتها هست که به مجرد خاموش شدن چراغش، اصلًا بکلی دیگر خاموش می‏شود؛ این‏طور نباشد.
بعد از آنکه کار ما تمام شد، فرض کنیم که پنج سال دیگر خواستیم اصلًا درِ این دکان را ببندیم؛ کلی محصول، کار علمی‏، پیشرفت‏ علمی و آثار باارزش ارایه کرده باشیم، جا پاهای ما معلوم باشد، کتاب نوشته باشیم، در واقعیت زندگی و دنیا اثر گذاشته باشیم و .... این کار، در این صورت بافایده خواهد بود. و البته این هم، استفاده از نیروهای خوب و عالم و به‏دردبخوری را می‏طلبد. در هرجا چنین نیروهایی بود، باید از این‏ها استفاده بکنیم. باید تلاش بشود که کار رها نگردد و هرکسی سراغ کار خودش نرود و این کار هم وسط بیفتد و هرگاهی یک‏بار هم، چند نفری دور هم جمع بشوند. نه، واقعاً برنامه‏ریزی گردد و طبق برنامه‏ریزی، کار بشود.