[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنگره عظیم حج - 1385/10/08
عنوان فیش : غرب, ایالات متحده امریکا, استکبار, ضد ارزش
کلیدواژه(ها) : غرب, ایالات متحده امریکا, استکبار, ضد ارزش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
غرب بویژه پس از سردمداری آمریکا، با ستمهای آشکار و رفتارهای بی منطق و استکبار و غرور بی حد و حصر، در جهان اسلام به یک ضدّ ارزش تبدیل شده است.