[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمع کثیری از علما و طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی قم و مدارس علمیه‌ی تهران‌ - 1368/12/02
عنوان فیش : انقلاب, امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)
کلیدواژه(ها) : انقلاب, امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکی از علایم و نشانه های قدرت و اراده ی خدا برای پیروزی انقلاب این بود که امام خمینی ،آن رهبر بی نظیر را برانگیخت.