[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران‌ - 1368/11/20
عنوان فیش : نظام جمهوری اسلامی ایران, استقلال, آزادی
کلیدواژه(ها) : نظام جمهوری اسلامی ایران, استقلال, آزادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز در جمهوری اسلامی، دو خصوصیتی که آرزوی همه‌ی ملتهاست، به بهترین وجه وجود دارد: یکی استقلال و دیگری آزادی.