[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضاى شوراى مرکزى جامعه‌ی اسلامى فرهنگیان - 1368/10/12
عنوان فیش : مردم, قدرت تحلیل سیاسی
کلیدواژه(ها) : مردم, قدرت تحلیل سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
باید قدرتِ دید حقایق سیاسی در مردم به وجود آید تا در برخورد با جریانها و حوادث سیاسی گیج نباشند. اگر مردم قدرت تحلیل داشته باشند، این مملکت و انقلاب را بیمه و تضمین می‌کنند.