[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : امت بزرگ اسلامی, ایالات متحده امریکا, صهیونیسم بین‌‏الملل
کلیدواژه(ها) : امت بزرگ اسلامی, ایالات متحده امریکا, صهیونیسم بین‌‏الملل
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رژیم امریکا با حمایتش از جنایتها و جنایتکاران صهیونیست و با تجاوز آشکارش به حقوق ملّت های مسلمان باید منتظر سیلی سخت و مشت کوبنده امت اسلا‌می باشد.

مربوط به :پیام در پی جنایات رژیم صهیونیستی در فاجعه قانای لبنان - 1385/05/10
عنوان فیش : حزب الله, امت بزرگ اسلامی
کلیدواژه(ها) : حزب الله, امت بزرگ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز حزب الله خط مقدم دفاع از امت اسلا‌می و همه ملّت های این منطقه است.