[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1368/05/12
عنوان فیش : تجربه ملت ایران
کلیدواژه(ها) : تجربه ملت ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
علاج مشکلات ما در این است که سازندگی کشور را در کنار تأمین روحیه‏ی انقلابی در مردم و حفظ همان صلابت و چهره‏ی باعظمت و هیبت انقلاب ببینیم. اگر به رفاه عمومی نیندیشیم و به سازندگی کشور فکر نکنیم، مطمئناً نظام جمهوری اسلامی نخواهد توانست الگو و تجربه‏ی مطلوب را به دنیا ارایه بدهد.