[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی(ره) - 1368/04/23
عنوان فیش : مصرف‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : مصرف‌‌گرایی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در این مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت است از ساختن کشوری نمونه که در آن، رفاه مادّی همراه با عدالت اجتماعی و توأم با روحیه و آرمان انقلابی، با برخورداری از ارزشهای اخلاقی اسلام تأمین شود. هریک از این چهار رکن اصلی، ضعیف یا مورد غفلت باشد، بقای انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد شد.
رفاه مادّی، به معنای ترویج روحیه‏ی مصرف‏گرایی نیست- که خود، یکی از سوغاتهای شوم فرهنگ غرب است- بلکه بدین معنی است که کشور از نظر آبادی و عمران، استخراج معادن و استفاده از منابع طبیعی، تأمین سلامت و بهداشت جامعه، رونق اقتصادی و رواج تولید و تجارت، با تکیه بر استعدادهای ذاتی نیروهای انسانی خودی، به حد قابل قبول برسد و علم و فرهنگ و تحقیق و تجربه همگانی شود و نشانه‏های فقر و عقب‏افتادگی رخت‏ بربندد.

مربوط به :پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی(ره) - 1368/04/23
عنوان فیش : مصرف‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : مصرف‌‌گرایی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
بانوان در نظام جمهوری اسلامی باید قدر عظمتی را که اسلام به آنان داده است، بدانند. دام مصرف‏زدگی را که سرمایه‏داران چپاولگر جهانی بر گرد زن امروز دنیا تنیده‏اند، کاملًا بدرند و ضد ارزشهای فرهنگ غربی، مانند برهنگی و معاشرت بی‏بندوبار با مردان و آلودگی به انواع فسادها را که در کشورهای پیشرفته و غالب کشورهای عقب افتاده بر زندگی زنان حاکم است، به چشم تحقیر و نفرت بنگرند و بدانند که امروز زن ایرانی که در صحنه‏های سیاست و کار و در میدانهای انقلاب با تقوا و پاک‏دامنی حضور دارد، برترین زنان دنیاست، و این را مردان و زنان منصف و حق‏بین در همه جای جهان تصدیق می‏کنند.