[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم - 1368/04/19
عنوان فیش : افکار عمومی, استکبار
کلیدواژه(ها) : افکار عمومی, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملتها باور نمى‌كنند كه بشود با عوامل و مزدوران قدرتهاى استكبارى درافتاد. ما درافتاديم و پيروز هم شديم.