[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم بیعت مسئولان دستگاه قضایی - 1368/04/07
عنوان فیش : عزت ملی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
به همه‏ی اقشار مردم ایران توصیه می‏کنم که قدر حیثیت اسلامی و آبروی سرشار انقلاب خود را بدانند و سعی کنند آن را حفظ کنند. اسلام به ملت و کشور ما خیلی عزت و شخصیت داده است. جا دارد که هرچه در توان داریم، از اسلام و نظام اسلامی دفاع کنیم. دنیا ملتی را مثل ملت ایران نمی‏شناسد که این‏قدر با قاطعیت و قدرت و اعتماد به نفس، در مقابل زورگویی‏های قدرتهای مستکبر جهانی ایستاده باشد و از کسی هم واهمه نداشته باشد.
روحیه‏ی ایستادگی و مقاومت در شما مردم و وفاداری نسبت به امام عزیز و بزرگوارمان- که مظهر ایستادگی و مقاومت انقلابی ملت ما بود- و عزتی که از طریق همین ایستادگی‏ها و مقاومتها در دنیا و در چشم ملتها به وجود آمده، موارد نادری است که برای یک ملت به آسانی پیش نمی‏آید.