[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم بیعت نیروهای ژاندارمری و شهربانی و سازمان پلیس قضایی - 1368/03/28
عنوان فیش : عزت ملی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
عصری که امام بزرگ و عظیم‏الشّأن ما آغاز کردند، مشخصه‏هایی دارد که عمده‏ی آن‏ها عبارت است از: ایجاد روح عزت و استقلال و استغناء و اعتماد به نفس برای ملتی که در طول سالیان متمادی سعی شده بود این روحیات از او گرفته شود و دیگران بر سرنوشت او تسلط پیدا کنند.