[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در جمع مردم روستای زلزله‌زده کویچ آذربایجان شرقی - 1391/05/26
عنوان فیش : اقتدار ملی, عزت ملی, وحدت
کلیدواژه(ها) : اقتدار ملی, عزت ملی, وحدت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این قدرتی كه امروز ایران اسلامی دارد، این عزتی كه امروز ملت ایران دارد، بخش مهمی از آن به خاطر همین اتحاد و اتفاقی است كه بین اقشار مختلف مردم در قسمتهای مختلف وجود دارد.