[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها - 1391/05/22
عنوان فیش : دانشمندان هسته‌ای
کلیدواژه(ها) : دانشمندان هسته‌ای
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
جلسه‌ی ما امروز شاهد حضور خانواده‌های عزیزان شهید علم، شهدای هسته‌ای است، كه به این عزیزان هم خوشامد عرض میكنم؛ خانواده‌های محترم شهید علی‌محمدی، شهید شهریاری، شهید رضائی‌نژاد و شهید احمدی روشن؛ كه یاد اینها هرگز از خاطره‌ی این ملت و حافظه‌ی تاریخ ما بیرون نخواهد رفت.