[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان - 1391/05/08
عنوان فیش : اقتصاد مقاومتی, شرکت‌های دانش‌بنیان
کلیدواژه(ها) : اقتصاد مقاومتی, شرکت‌های دانش‌بنیان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از بخشهای مهمی كه میتواند اقتصاد مقاومتی را پایدار كند، شركتهای دانش‌‌‌بنیان است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان - 1391/05/08
عنوان فیش : اقتصاد مقاومتی, شرکت‌های دانش‌بنیان
کلیدواژه(ها) : اقتصاد مقاومتی, شرکت‌های دانش‌بنیان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شركتهای دانش‌‌‌بنیان یكی از بهترین مظاهر و یكی از موثرترین مولفه‌‌‌های اقتصاد مقاومتی است.