[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در حرم رضوی در آغاز سال ۹۱ - 1391/01/01
عنوان فیش : جهاد علمی
کلیدواژه(ها) : جهاد علمی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فرق میكند اینكه كسی برای پول، برای مقام، برای شهرت یا فقط برای خود علم كار كند؛ یا نه، به عنوان جهاد فی‌سبیل‌اللّه كار كند، در راه خدا تلاش كند.