[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشمندان هسته‌ای - 1390/12/03
عنوان فیش : عزت ملی, عزت, کرامت ملت‌ها
کلیدواژه(ها) : عزت ملی, عزت, کرامت ملت‌ها
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملتها آن وقتی گرفتار میشوند که عزت نفس خودشان را از دست بدهند؛ آن وقتی به‌رایگان نوکری دیگران را قبول میکنند که ارزش خودشان را فراموش کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشمندان هسته‌ای - 1390/12/03
عنوان فیش : انقلاب اسلامی, عزت, عزت ملی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب اسلامی, عزت, عزت ملی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب به ملت و کشور ما عزت نفس داد.