[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی - 1390/10/19
عنوان فیش : قانون
کلیدواژه(ها) : قانون
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هیچ چیزی از قانون بالاتر و عزیزتر نیست.