[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها - 1390/06/02
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
علم است كه به ما اعتماد به نفس داده. اگر امروز نفت ما را شركتهای خارجی باید می‌آمدند استخراج و پالایش میكردند، گاز ما را باید آنها لوله‌كشی میكردند، اگر نظام سلامت ما وابسته‌ی به متخصصین خارجی و عمدتاً فرنگی بود، اگر تغذیه‌ی ما دست آنها بود، اگر كشت و صنعت ما دست اسرائیلی‌ها بود، اگر صنعت هسته‌ای ما در صورتی كه بنا نبود در آرزوی آن بمیریم و یك چیزی وجود میداشت، در اختیار فرانسه و آلمان و دیگران بود، ما امروز این اعتماد به نفس را نداشتیم، قدرت این ایستادگی نبود، این عزت و این شرف وجود نمیداشت. اگر ما برای ساختن یك سد، برای ساختن یك نیروگاه، برای ساختن یك بزرگراه، برای ساختن یك تونل، برای ساختن سیلوهای گندم، دستمان به سمت صنعتگران و دانشمندان شرق و غرب دنیا دراز بود، ملت ما احساس عزت نمیكرد؛ مسئولین كشور هم آبروی اظهار وجود در قبال استكبار جهانی را نداشتند؛ نه چنین اعتماد به نفسی وجود داشت، نه چنین قوت اراده‌ای وجود داشت، نه چنین عزمی وجود داشت. كی برای ما جاده ساخت و تونل ساخت و نیروگاه ساخت و سد و پل و بزرگراه و سلولهای بنیادی و انرژی هسته‌ای را درست كرد؟ دانشگاه. این دانشگاه بود كه به ملت ایران كمك كرد تا بتواند عزت نفس خودش را حفظ كند، آبروی خودش را حفظ كند و در مقابل زیاده‌خواهی دشمنان سینه سپر كند. مسئولین كشور هم از این جهت مدیون دانشگاهند.