[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :انتصاب مجدد آیت‌الله هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه - 1383/05/22
عنوان فیش : شایسته‌سالاری
کلیدواژه(ها) : شایسته‌سالاری
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
توصیه‌های این‌جانب همان است که در حکم پیشین آمده و بر آن تاکید می‌ورزم ثبات تشکیلات،زمانبندی و اجرایی کردن برنامه تدوین شده، پرورش عناصر کارآمد و مؤمن، سپردن سررشته‌های اساسی به افراد شایسته و کاردان، اهتمام به مبارزه با فساد، بهره‌گیری از نظر و مشورت نخبگان قضایی، افزایش تعامل با دیگر قوا، اولویتهای قوه قضائیه در این دوره است.