[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :انتصاب نماینده‌ ولی فقیه و سرپرست‌ موسسه‌ کیهان‌ - 1372/10/01
عنوان فیش : اسلام ناب محمدی
کلیدواژه(ها) : اسلام ناب محمدی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
کیهان از جمله‏ی مطبوعاتی است که بحمد اللّه در طریق رشد و صلاح پیش رفته و به آن آلودگیها دچار نشده است. با این حال انتظار از آن مؤسسه آن است که نقش مثبت خود را هرچه برجسته‏تر و عمیق‏تر سازد و همه‏ی نشریات وابسته به خود را به سمت برترین حدّ ممکن پیش ببرد. در این مأموریت بزرگ، هدایت و توفیق و کمک پروردگار را متضرّعانه در خواست نمایید و از کمک همکاران شایسته و مشاوران و مجریان متعهّد و کار آمد بهره بگیرید. با حُسن عمل و صدق گفتار و شجاعت ادبی و بکارگیری زبان استوار فارسی و اتقان مطالب و روح این همه، حفظ جهت‏گیری اسلام ناب محمّدی (صلّی الله علیه و آله) و اصول انقلاب اسلامی، اعتماد مردم را جلب کنید و تلاش خود را در معرض تعداد هرچه بیشتری از اذهان این ملت بااستعداد و برجسته و باعظمت بگذارید. خداوند جناب‏عالی و همکاران محترمتان را مشمول کمک خود و عنایات ویژه‏ی حضرت بقیة اللّه الاعظم (أرواحنا فداه) قرار دهد.

مربوط به :انتصاب نماینده‌ ولی فقیه و سرپرست‌ موسسه‌ کیهان‌ - 1372/10/01
عنوان فیش : مطبوعات
کلیدواژه(ها) : مطبوعات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مطبوعات در ایران اسلامی و انقلابی تکلیفی بزرگ بر دوش دارند که هدایت افکار و تبیین حقائق و دفاع در برابر تهاجم بیگانگان عناصر مهم آن است.

مربوط به :انتصاب نماینده‌ ولی فقیه و سرپرست‌ موسسه‌ کیهان‌ - 1372/10/01
عنوان فیش : اصول انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : اصول انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
کیهان‌ از جمله‌ی‌ مطبوعاتی‌ است‌ که‌ بحمدالله‌ در طریق‌ رشد و صلاح‌ پیش‌‌رفته‌ و به‌ آن‌ آلودگیها دچار نشده‌ است‌. با این‌ حال‌ انتظار از آن‌ مؤسسه‌ آن‌ است‌ که‌ نقش‌ مثبت‌ خود را هرچه‌ برجسته‌تر و عمیق‌تر سازد و همه‌ی‌ نشریات‌ وابسته‌ به‌ خود را به‌ سمت‌ برترین‌ حد ممکن‌ پیش‌ ببرد. در این‌ مأموریت‌ بزرگ‌، هدایت‌ و توفیق‌ و کمک‌ پروردگار را متضرعانه‌ درخواست‌ نمائید و از کمک‌ همکاران‌ شایسته‌ و مشاوران‌ و مجریان‌ متعهد و کارآمد بهره‌ بگیرید. با حسن‌ عمل‌ و صدق‌ گفتار و شجاعت‌ ادبی‌ و به‌ کارگیری‌ زبان‌ استوار فارسی‌ و اتقان‌ مطالب‌ و روح‌ این‌ همه‌، حفظ جهت‌گیری‌ اسلام‌ ناب‌ محمدی‌ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌ و اصول‌ انقلاب‌ اسلامی‌، اعتماد مردم‌ را جلب‌ کنید و تلاش‌ خود را در معرض‌ تعداد هر چه‌ بیشتری‌ از اذهان‌ این‌ ملت‌ با استعداد و برجسته‌ و با عظمت‌ بگذارید.

مربوط به :انتصاب نماینده‌ ولی فقیه و سرپرست‌ موسسه‌ کیهان‌ - 1372/10/01
عنوان فیش : زبان فارسی
کلیدواژه(ها) : زبان فارسی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
کیهان‌ از جمله‌ی‌ مطبوعاتی‌ است‌ که‌ بحمدالله‌ در طریق‌ رشد و صلاح‌ پیش‌‌رفته‌ و به‌ آن‌ آلودگیها دچار نشده‌ است‌. با این‌ حال‌ انتظار از آن‌ مؤسسه‌ آن‌ است‌ که‌ نقش‌ مثبت‌ خود را هرچه‌ برجسته‌تر و عمیق‌تر سازد و همه‌ی‌ نشریات‌ وابسته‌ به‌ خود را به‌ سمت‌ برترین‌ حد ممکن‌ پیش‌ ببرد. در این‌ مأموریت‌ بزرگ‌، هدایت‌ و توفیق‌ و کمک‌ پروردگار را متضرعانه‌ درخواست‌ نمائید و از کمک‌ همکاران‌ شایسته‌ و مشاوران‌ و مجریان‌ متعهد و کارآمد بهره‌ بگیرید. با حسن‌ عمل‌ و صدق‌ گفتار و شجاعت‌ ادبی‌ و به‌ کارگیری‌ زبان‌ استوار فارسی‌ و اتقان‌ مطالب‌ و روح‌ این‌ همه‌، حفظ جهت‌گیری‌ اسلام‌ ناب‌ محمدی‌ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌ و اصول‌ انقلاب‌ اسلامی‌، اعتماد مردم‌ را جلب‌ کنید و تلاش‌ خود را در معرض‌ تعداد هر چه‌ بیشتری‌ از اذهان‌ این‌ ملت‌ با استعداد و برجسته‌ و با عظمت‌ بگذارید.