[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام تسلیت در پی درگذشت آقای کلیم صدیقی - 1375/02/05
عنوان فیش : بیداری اسلامی
کلیدواژه(ها) : بیداری اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
با تأسف عمیق، خبر درگذشت نویسنده و متفکر مجاهد و رشید اسلامی، آقای کلیم صدیقی را دریافت کردم. مجاهدت‌های مخلصانه‌ی این مرد فداکار و ارزشمند، در پیشبرد جریان عظیم بیداری اسلامی که امروز علیرغم قدرت‌های استکباری، با عمق و وسعتی شگفت‌انگیز به پیش می‌رود، دارای نقش و تأثیری قابل توجه و ماندگار است، همچنان که در دیوان عدل الهی حسنه‌ئی درخشان برای شخص او و موجب ثواب و اجر اخروی برای او است ان‌شاءالله.